โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเทศบาลตำบลกองควาย, ประเทศไทย

ที่อยู่: 50 Yantarakit Koson Road, ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 681 216